Get Adobe Flash player

 

 

Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Hotărâri

Hotărâri ale Consiliului Local Cenad din 25 iunie 2012

 

Proces-verbal
 
Încheiat astăzi, 25 iunie 2012, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei Cenad, rezultat la alegerile din data de 10 iunie 2012.
Şedinţa a fost convocată de dl prefect Eugen Dogariu, prin Ordinul nr. 339 din 18 iunie 2012, iar consilierii declaraţi aleşi au fost convocaţi de secretarul comunei Cenad.
La şedinţă au participat toţi consilierii declaraţi aleşi. Au mai participat dnii Crăciun Nicolae - primar ales; Marianuţ Miroslav - secretarul comunei.
La şedinţa de constituire participă din partea Prefecturii Judeţului Timiş dl Hinţ Cristian, din partea Judecătoriei Sânnicolau Mare dna Avramescu Oana.
Şedinţa este deschisă de către dl Hinţ Cristian - împuternicitul prefectului, care arată scopul convocării şi propune ascultarea imnului României pentru crearea cadrului festiv al evenimentului.       
Domnul Hinţ Cristian aduce la cunoştinţa consilierilor prevederile art. 31 alin. 1 din Legea  nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier, care va fi asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Sunt invitaţi să preia lucrările de şedinţă: dl Matei Viorel - cel mai în vârstă, şi dnii Turcea Ştefan şi Vincău Radu Eugen.
Preşedintele de vârstă dl Matei Viorel prezintă ordinea de zi a şedinţei:

Hotărâri ale Consiliului Local Cenad din 9 ianuarie 2012

 

 • Hotărârea nr. 1 din 9.01.2012 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului „Modernizare străzi, construcţie creşă, investiţie în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale din comuna Cenad, judeţul Timiş“;
 • Hotărârea nr. 2 din 9.01.2012 privind  solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la 40% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat „Modernizare străzi, construcţie creşă, investiţie în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale din comuna Cenad, judeţul Timiş“;
 • Hotărârea nr. 3 din 9.01.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului propriu pe anul 2012.

Hotărâri ale Consiliului Local Cenad din 19 decembrie 2011

 

 • Hotărârea nr. 40 din 19.12.2011 privind rectificarea bugetului local Varianta VI;
 • Hotărârea nr. 41 din 19.12.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012;
 • Hotărârea nr. 42 din 19.12.2011 privind stabilirea taxelor locale la extrabuget pe anul 2012;
 • Hotărârea nr. 43 din 19.12.2011 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp pentru închirierea spaţiilor cu altă destinație decât cea de locuință şi a unor taxe locale pentru anul 2012;
 • Hotărârea nr. 44 din 19.12.2011 privind aprobarea agendei cultural-sportive pe anul 2012;
 • Hotărârea nr. 45 din 19.12.2011 privind trecerea în proprietatea privată a comunei a unor terenuri;
 • Hotărârea nr. 46 din 19.12.2011 privind însuşirea inventarului ce alcătuiesc proprietatea privată a comunei Cenad;
 • Hotărârea nr. 47 din 19.12.2011 privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile în valoare de 1.000.000 lei;
 • Hotărârea nr. 48 din 27.12.2011 privind rectificarea bugetului local Varianta VII;
 • din 19.12.2011;

Ghidul cenăzeanului pentru anul 2012

Din cuprins:
- Hotărârea nr. 42 din 19 decembrie 2011 privind stabilirea taxelor locale la extrabuget pe anul 2012 (inclusiv anexa).
- Gospodărie comunală (alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea;
- Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
- Asistența socială;
- Starea civilă în 2011 (căsătorii, nașteri, decese);
- În luna ianuarie 2012, a fost publicat „Ghidul cenăzeanului pentru 2012“, publicație anuală editată de către Consiliul Local Cenad și Primăria Cenad. 
Pe coperta IV, a fost republicată harta localității și calendarul colectării gunoiului menajer.

Pagini

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014