Get Adobe Flash player

 

 

Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

R A P O R T privind punerea în aplicare a prevederilor L. nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la sfârşitul semestrului II 2016

In sensul acestei Legi , prin persoană cu handicap se înţelege acea persoană căreia datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, îi lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitănd măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integ-rării şi incluziunii sociale.
          În contextul Legii 448/2006, Autorităţile Publice Locale au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap unde îşi au aceste persoane domici-liul. Tot în conformitate cu prevederile acestei Legi, rolul compartimentului de asistenţă socială este acela de a monitoriza în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să beneficieze de îngrijirea specifică handicapului, precum şi pentru satisfacerea nevoilor: fizice, personale, sociale şi spirituale. Indiferent de vârstă sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social are dreptul la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi pentru reintegrare în societate, iar îngrijirile corescpunzătoare pot permite persoanelor vizate să îşi valorifice potenţialul fizic, emoţional, spiritual şi social.
Drept urmare art.29(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede următoarele, cităm:
„Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei... prezintă semestrial consiliului local un raport care conţine cel puţin următoarele:
a)dinamica angajării asistenţilor personali;
b)informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
c)informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
d)numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Ţinând cont de aceste aspecte, la sfârşitul semestrului II al anului 2016 s-au constatat următoarele:
La nivelul comunei există în  prezent un număr total de 114 persoane cu certificate de încadrare în grad de handicap valabile, respectiv cu 7 cazuri mai mult faţă de semestrul II al anului 2015.
          Încadrarea pe grade de handicap este următoarea :
la gradul de handicap GRAV - 47 persoane
la gradul de handicap ACCENTUAT – 58 persoane
la gradul de handicap MEDIU – 8 persoane
la gradul de handicap UŞOR – 1 persoană
     Pe parcusul perioadei lunilor iulie-decembrie 2016 s-au înregistrat:
7 cazuri noi de încadrare în grad de handicap 
2 cazuri de transfer de la gradul grav la gradul accentuat, pentru 2 copii cu dizabilităţi, care a generat nemulţumire familiei datorită neameliorării stării de sănătate a copiilor şi modificării gradului;
1 caz de transfer de la gradul mediu la gradul accentuat (ca urmare a agravării stării de sănătate)
2 cazuri de deces;
1 caz de neprezentare a P.H. la reevaluare;
          Dintre cele 47 de persoanele cu grad de handicap GRAV înregistrate la sfârşitul perioadei, 13 persoane au beneficiat de asistent personal angajat, iar 18 peroane au beneficiat de indemnizaţie indemnizaţie lunară de la Primărie, iar 5 de indemnizaţie de însoţitor de la Casa Judeţeană de Pensii Timiş şi 3 persoane de la Asociaţia Nevăzătorilor.  
Nu s-au înregistrat plăţi restante nici la indemnizaţii lunare şi nici la salariile asistenţilor personali ai P.H.
Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului de muncă a asistenţilor personali, care să afecteze negativ starea bolnavului.
Preponderent, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap sunt angajaţi din rândul membrilor de familie, aspect favorabil, deoarece locuind împreună cu persoana cu handicap, P.H pot beneficia de îngrijire permanentă sau de lungă durată.
 Cu ocazia vizitelor efectuate la domiciliile persoanelor cu handicap nu s-au semnalat probleme de neglijenţă sau nepreocupare, doar că unele familii au probleme financiare mai grele, în semestrul acesta fiind efectuate 4 controale la domiciliile persoanelor cu handicap grav cu drept de asistent personal. 
  În limita stocului disponibil din donaţii s-a asigurat pentru persoanele cu nevoi speciale: scutece de unică folosinţă, paturi mobile, carje, cadre de mers sau cărucioare de interior sau exterior, îmbrăcăminte.
S-au efectuat consultaţii periodice ale asistenţilor personali din partea Cabinetului de Medicina Muncii şi de asemenea instructaj pe linia protecţiei muncii.
 Totodata în cursul anului  2016 nu s-a efectuat instruirea asistenţilor personali, întrucât în anul 2015 s-a efectuat ultima instruire la care au participat toţi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, drept pentru care nu s-a impus o nouă instruire. 
          Intrucât nu s-a putut asigura înlocuitor pentru asistentul personal al P.H. pe timpul perioadei de concediu al asistentului personal, datorita lipsei sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro, s-au compensat financiar concediile de odihnă, asistenţii personali neavând nici o obiecţie în acest sens, până în prezent.
          În ceea ce priveşte preocuparea părinţilor în recuperarea copiilor, am consemnat ur-
mătoarele aspecte:
cei mai mulţi părinţi sunt interesaţi pentru frecvenţa centrelor de recuperare, dar distanţa foarte mare faţă de Timişoara, unde se află Clinica N.P.I, crează o problemă, iar câteva familii nu au reuşit să persevereze în frecventarea continuă a acestui Centru, invocând  faptul că nu au mijloace de transport la îndemână, fiind nevoiţi să-şi transporte copii în braţe pe distanţe lungi, precum si faptul ca nu au posibilităţi financiare pentru a le frecventa. Cu toate neajunsuri, încă o familie a procedat la recuperarea minorei cu autism prin frecventarea Centrului de Educaţie Specială Speranţa din Timişoara, unde copilul beneficiază de şedinţe de ergoterapie şi logopedie, pentru stimularea dezvoltării aptitudinilor cognitive,
datorită condiţiilor financiare precare, unele familii nu-şi pot permite contactarea unui fizoterapeut, încercănd sa efectueze zilnic individual cu persoana cu handicap exerciţiile de gimnastică şi masaj, necesare recuperării motorii,
şi în continuare am avut cazuri de familii care nu au înţeles ce înseamnă termenul de terapie logopedică, invocănd faptul că nu le-a fost indicat (deşi în planul de recuperare este specificat), astfel copii fiind privaţi de această formă de recuperare,
avem două cazuri de tineri cu handicap, care frecventează şcoli speciale, respectiv Liceul Teoretic IRIS şi Şcoala de Arte şi Meserii Gheorghe Atanasiu din Timişoara, unde le este stimulată percepţia  în formarea deprinderilor de viaţă autonomă, 
de asemeni s-a înregistrat două cazuri de copii cu dizabilităţi la care s-a aprobat efectuarea cursurilor şcolare la domiciliu de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, ca urmare a agravării stării de sănătate a copiilor. 
părinţii copiilor sunt cooperanţi la monitorizările semestriale, furnizând datele cu privire
la implicarea în recuperarea copiilor, frecvenţa la centrul NPI, modul de colaborare cu medicul de familie şi de asemenea cu cel de specialitate,
-   insa, şi în prezent, unii parinti nu se prezinta la termen pentru reevaluare, creând astfel probleme la mentinerea si prelungirea raportului de munca
         La solicitările persoanelor cu handicap sau al aparţinătorilor, personalul din cadrul biroului de asistenţă socială a intervenit prin:
ajutor la completarea formularelor de luare în evidenţa sau de angajare a asistenţilor personali,
informare cu privire la drepturile care li se cuvin conform Legii 448/2006, respectiv orientare şcolară, scutiri la taxe şi impozite, gratuitatea la mijloacele de transport, posibilitatea tratamentelor în instituţii specializate sau balneare şi modul de procurare a biletelor pentru aceste staţiuni, ş.a.. 
De foarte multe ori s-a intervenit pentru complectarea diferitelor altor documente, care privesc persoanele cu handicap sau apartinatorii acestora.
          Drept pentru care am întocmit acest raport în trei exemplare, urmând a fii prezentat în şedinţă de Consiliu Local,  iar ulterior să fie trimis la D.G.A.S.P.C. Timiş.
 

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014