Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Transparență decizională

Anunț din data de 23 mai 2014

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală-republicată,Consiliul Local Cenad aduce la cunoştinţa publică Proiectele de hotărâri care vor fi dezbătute în şedinţa ordinară din data de 23.06.2014,după cum urmează:
 1.     Proiect de hotărâre  privin aprobarea Memoriului Tehnico-Economic la obiectivul,,Reabilitare trotuare,şanţuri şi podeţe din comuna Cenad,judeţul Timiş”.
 
Termenul  de depunere a propunerilor,sugestilor,opinilor este 02.06.-11.06.2014.
Documentaţia aferentă proiectelor de hotărări se poate solicita de la sediul Primariei comunei Cenad nr.652,judeţul Timiş,Cod 307095,la numerele de telefon:0256374501;0256374820;sau la E-mail:primaria@cenad.ro ,respectiv pentru  locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare.

Pagini

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014