Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Asistenţa socială

 

Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:
 
1) Indemnizaţie naştere – 230 lei/copil, până la al 4-lea copil, inclusiv.
2) Trusou la naştere în valoare de 150 lei.
3) Alocaţie de stat pentru copii în cuantum de:
- 230 lei/luna pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, iar pentru copiii cu handicap,
  până la vârsta de 3 ani;
- 42 lei/lună pentru copiii peste 2 ani, până la terminarea studiilor (vârsta maximă 
  25 ani;
- 84 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi.
4) Indemnizaţia de creştere a copilului se atribuie unuia dintre părinţi, care a fost încadrat în muncă timp de 12 luni anterior naşterii copilului. Aceasta indemnizaţie este în cuantum de 600 lei/luna sau 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni înaintea naşterii copilului şi se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului. În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în continuare în câmpul muncii, acesta beneficiază de un stimulent lunar, în sumă de 100 lei, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.
5) Alocaţia complementară se acordă familiilor cu copii şi care realizează venituri lunare nete, pe membru de familie, echivalente cu salariul minim net lunar pe economie. Aceasta alocaţie se acordă familiilor unde părinţii sunt căsătoriţi legitim.
6) Alocaţia monoparentală se acordă părintelui şi copiilor acestuia, care, de asemenea,
      realizează venituri lunare nete pe membru de familie echivalente cu salariul minim 
      net lunar pe economie. Aceste două alocaţii sunt condiţionate de frecventarea de 
      către copii a unei forme de învăţământ organizate conform legii.
7) Ajutorul social se acorda persoanelor fizice sau familiilor care nu realizează 
venituri, precum şi celor care realizează venituri foarte mici. Cuantumul ajutorului social este de maxim 108 lei/persoana/luna şi acordarea este condiţionată de prestarea unei munci în folosul comunităţii. De asemenea, beneficiarii ajutorului social primesc, pe perioada sezonului rece, 1.11. – 31.03. banii pentru lemne, în suma de 58 lei/luna/familie.
8) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă persoanelor care realizează venituri 
nete de până la 615 lei/membru de familie/lună. Acest ajutor se acorda pentru perioada 1.11. – 31.03. Suma maximă care se acordă este de 54 lei/luna/familie, iar cea minimă este de 16 lei/lună/familie. Menţionăm că pentru a putea beneficia de acest ajutor este necesară cuprinderea în dosar a tuturor persoanelor care locuiesc în gospodărie. De asemenea, acordarea acestui ajutor va fi condiţionată de înscrierea corectă a domiciliului în actul de identitate al fiecăruia. Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se pot depune pe toata durata sezonului rece. 

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad