Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Impozite și taxe în 2010

 

Pentru anul 2010, impozitele şi taxele în sumă fixă se propun după cum urmează:
 
 • Impozit pentru teren intravilan(clădiri+curţi) - 509 lei/ha – zona B, rang IV
 • Impozit teren intravilan(grădini) - 15 lei/ha
 • Impozit teren extravilan - 36 lei/ha
 • Impozit clădiri persoane fizice - 0,1% asupra valorii declarate
 • Impozit clădiri persoane juridice - 1% asupra valorii de inventar a clădirii dacă nu s-a făcut reevaluarea clădirii după 01.01 1998

Taxe asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, în funcţie de capacitatea cilindrică pentru fiecare cmc sau fracţiune:
 
 • motorete, motociclete şi autoturisme cu capacitatea de până la 1600 cmc inclusiv - 7 lei
 • autoturisme între 1600 şi 2000 cmc inclusiv - 15 lei
 • autoturisme între 2001 şi 2600 cmc inclusiv - 30 lei
 • autoturisme între 2601 şi 3000 cmc inclusiv - 60 lei
 • autoturisme peste 3001 cmc - 120 lei
 • autobuze, autocare, microbuze - 20 lei
 • autovehicule până la 12 t - 25 lei
 • tractoare înmatriculate - 15 lei
 • remorci, semiremorci şi rulote:
până la 1 t - 8 lei/an
de la 1 t la 3 t - 29 lei/an
de la 3 t la 5 t - 44 lei/an
peste 5 t - 55 lei/an
 • mijloace de transport pe apă:
 • luntre, bărci fără motor pentru pescuit şi uz personal - 15 lei/an
 • bărci cu motor - 150 lei/an
Se acordă bonificaţie de 10% pentru plata impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport contribuabililor care au achitat taxele mai sus menţionate până la data de 31 martie 2010.
Se scutesc de la plata taxei asupra mijloacelor de transport persoanele cu handicap care deţin în proprietate mijloace de transport echipate special pentru persoane cu handicap
.
Taxe privind eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor :
 
 • Certificat de urbanism până la 150 mp inclusiv - 3 lei
 • Certificat de urbanism între 151 mp – 250 mp - 5 lei
 • Certificat de urbanism între 251 mp – 500 mp - 6 lei
 • Certificat de urbanism între 501 mp – 750 mp - 7 lei
 • Certificat de urbanism între 751mp – 1000 mp - 9 lei
 • Certificat de urbanism peste 1000 mp - 9 lei +1 leu/ mp ce depăşeşte 1000 mp.
 • Autorizaţii construire – 0,5% din valoarea autorizată pentru construcţii de locuinţe 1% din valoarea autorizată a lucrării pentru construcţii cu altă destinaţie
 
Alte taxe
 
 • Foraje şi escavări - 5 lei
 • Construcţie şantier - 3% din valoarea construcţiilor
 • Construcţie chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice precum şi amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor - 6 lei/mp
 • Demolare, desfiinţare construcţii - 1% asupra valorii impozabile a acestora
 • Prelungire certificate urbanism şi autorizaţie construire - 30% din valoarea taxei iniţiale
 • Avizul comisiei de urbanism - 13 lei
 • Taxa pentru eliberarea sau avizarea anuală a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică clasa CAEN 5530-restaurante şi 5540-baruri - 1000 lei/an
 • Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice - 10 lei/an
 • Taxă practicare comerţ stradal ocazional - 10 lei/zi
 • Taxă autorizaţie şi viza anuală ce dau dreptul de a executa proiecte - 42 lei
 • Taxă eliberare certificat de producător - 10 lei
 • Taxă viză trimestrială a autorizaţiei - 3 lei
 • Taxă pentru expunere de afişaje şi panouri - 18 lei/mp sau fracţiune
 • Taxă pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii - 24 lei/mp sau fracţiune
 • Impozit pe discotecă - 0,18 lei/mp/zi
 • Taxe pentru vehicule lente, combine agricole, tractoare neînmatriculate pe pneuri - 36 lei/an

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014