Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Pr. Gheorghe Cotoşman - Comuna şi bisericile din Giridava-Morisena-Cenad

 

Pr. Gheorghe Cotoşman
Din trecutul Bănatului. Comuna şi
Bisericile din Giridava-Morisena-Cenad
 
Timişoara, 1935.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartea a fost reeditată în 2009
 
Versiunea PDF (4,882 Mb)
 
Prefaţă.
 
 
Părintele Gheorghe P. Cotoşman, preot slujitor în Jimbolia, a studiat Teologia la Facultatea din Bucureşti. După îndemnul meu, sfinţia sa a cercetat, conştiincios şi amănunţit, istoria satelor şi bisericilor din jurul Sânnicolaului-Mare. Rezultatele acestor cercetări autorul le publică în volume separate, ajungând cu acesta la al patrulea volum.
Neamul românesc a dus viaţă frământată în aceste părţi. Statul maghiar a căutat să-l maghiarizeze prin biserică, prin şcoală şi prin administraţie. Stăpânirea turcească l-a împilat atâta vreme. Prietenii sârbi i-au adăogat câte un -vici în coada numelui, făcând din Popa, Popo-vici, din Barbu, Barbulo-vici, din Grozea, Grozo-vici şi din Şerban, Şerbano-vici. Fraţii uniţi au sămănat zizanii în holda bisericii lui. Din aceste frământări neamul românesc a ieşit biruitor, păstrându-şi ortodoxia şi naţionalitatea.
Ci lupta aceasta de desnaţionalizare dintr'o parte şi de menţinere din alta, se simte şi în cercetările istorice: Ungurii şi Sârbii căutând să dovedească vechimea lor mai adâncă în aceste părţi, iar Românii străduindu-se să arate „că-s aici acasă“. Lupta aceasta — pentru dovedirea vechimii Românismului — se simte şi în lucrarea părintelui Cotoşman.
Satele studiate au biserici vechi — unele din sec. al XVIII-lea — măreţe, împodobite, au cimitire îngrijite, au arhive, au biblioteci. Cărţile vechi sânt păstrate şi numeroase, mai toate din tipografiile Principatelor. Se găseşte Cazania lui Varlaam, Pravila Mare, Tipăriturile româneşti ale lui Antim, Mineele lui Chesarie de Râmnic, Mărgăritarul lul Hrisostom. Notele de pe cărţi dovedesc viaţă veche românească în aceste părţi şi legătură puternică cu biserica din Principate. Cu aceste note şi cu aiutorul arhivelor parohiale se pot întocmi, pentru unele sate, şir de preoţi începând cu sec. al XVII-lea.
Autorul a lucrat conştiincios şi sistematic. Tot ce s'a putut spune despre vechimea satelor şi a bisericilor, sprijinit pe arhive şi pe autori vechi şi noi, străini şi români, a fost pus la contribuţie. Amănunţite sânt şi descrierile arhitecturale şi picturale ale bisericilor. Se mândreşte ca şi noi de buna stare materială a sătenilor şi de înaltul lor simţ naţional; se întristează ca şi noi de nenorocirea căzută pe aceste sate prin scăderea natalităţii adusă de avorturile pricinuitoare de moarte şi ameninţătoare cu pieirea neamului.
Părintele Gheorghe P. Cotoşman face cinste bisericii noastre, atât prin strădania lui pentru ridicarea de lăcaş nou bisericesc în Jimbolia, cât şi prin stăruinţa lui în cercetarea trecutului Banatului Românesc. Vrednic este de ajutor şi de încurajare.
 
Preotul Dr. Niculae M. Popescu
profesor universitar
 
 

 

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014