Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

post

Post vacant

Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011;
• Condiţiile specifice: cele prevăzute în fişa postului:
- studii: - Licenţiat în Ştiinţe economice;
- vechimea în specialitatea studiilor: - minim 5 ani vechime;
- alte specializări, abilităţi şi competenţe: - operare PC nivel mediu;
• Probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă şi interviul;
• Bibliografia: 
• Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală-Cap.I
• Legea nr.477/2004 - privind Codul de conduită personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale.
• Legea nr.82/1991 - privind legea contabilităţii.
• O.M.F.P. nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţilor publice, pecum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
• O.M.F.P. nr.2861/2009-Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
• Locul organizării probei scrise la Sediul Primariei Cenad în data de 07.05.2015, ora 9.00, iar pentru proba interviului pe data de 08.05.2015, ora 10.00. 
 
 PRIMAR,
 Crăciun Nicolae

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014